De provincie Noord-Holland wil een nieuwe impuls geven aan natuur en nodigt alle partijen met een goed idee uit om hun kansrijke natuurinitiatieven aan te melden voor het congres Groen Kapitaal op 11 februari.

Tijdens het congres wil de provincie met de deelnemers op zoek gaan naar kansen om de biodiversiteit in Noord-Holland te verbeteren, waarbij de Gouden Roerdomp (een stimuleringsprijs) wordt uitgereikt aan het meest innovatieve en kansrijke natuurinitiatief. De winnaar kan daarnaast rekenen op ondersteuning bij het doorontwikkelen van het businessplan en het wegwijs worden in de wereld van regelingen en subsidies.

Voor meer informatie omtrent dit onderwerp kunt u contact opnemen met ir. L. de Graaf.