De Provinciale Staten van de provincie Utrecht hebben 12 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van natuur in het landelijk gebied. Hierbij kunnen terreineigenaren, zoals bijvoorbeeld agrariërs, landgoedeigenaren, natuurorganisaties en particulieren, subsidie krijgen voor het aanleggen en onderhouden van natuur op hun perceel.

Terreineigenaren kunnen hun land (deels) inzetten voor het aanleggen van natuur, bijvoorbeeld door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het plaatsen van houtwallen of het realiseren van natuur in de uiterwaarden. De provincie heeft als doel om de biodiversiteit en het natuurbeheer te vergroten voor het behoud van een gezonde provincie. Door een deel van het landelijk gebied in te zetten voor natuur, worden ook bestaande natuurgebieden verder versterkt en met elkaar verbonden. In deze zogenaamde Groene Contour worden de plannen van de provincie Utrecht vastgesteld. De vaststelling is gegaan in nauw overleg met boeren- en natuurorganisaties en grondeigenaren.

Voor de plannen van de Groene Contour komt geld beschikbaar. Dit wordt uitgegeven in twee tranches, waarbij het eerste deel, zes miljoen, beschikbaar wordt gesteld in 2021 en 2022. Terreineigenaren kunnen een vergoeding aanvragen bij de provincie Utrecht.

Heeft u vragen over dit onderwerp of wenst u ondersteuning bij een eventuele aanvraag? Neem dan contact op met ons kantoor.