Vanaf 2 mei 2022 kunnen agrariërs in Gelderland subsidie aanvragen voor het aanplanten van bomen en struiken op een perceel dat tevens gebruikt wordt voor akkerbouw, groenteteelt of veeteelt. Hiermee worden boeren gesteund met de stap naar een meer duurzamere landbouw met een goed verdienmodel.

 

Agroforestry is een vrij nieuwe term. Het betreft een landbouwsysteem waarbij bomen en struiken op een perceel worden gecombineerd met bijvoorbeeld akkerbouw of veeteelt. Dit kunnen verschillende vormen zijn. Denk bijvoorbeeld aan strokenlandbouw, bosweides, oeverstroken, voederhagen, schaduwbomen en voedselbossen. In 2020 is in een netwerk (Agroforestry Netwerk Gelderland) van start gegaan die bijeenkomsten organiseert en agrariërs informeert die interesse hebben in het toepassen van agroforestry. Inmiddels zijn er 70 boeren bij dit netwerk aangesloten en zijn er initiatieven die van start gaan. Om hen een steuntje in de rug te geven en om de toepassing van verschillende vormen van agroforestry te versnellen, heeft de provincie subsidie beschikbaar gesteld.

De subsidie is aan te vragen voor aanplant en bijbehorende kosten. Er wordt 75% van de kosten vergoed, tot een maximum van € 20.000. Op 14 april 2022 is er van 13.15 tot 14.15 uur een online informatiebijeenkomst over de Gelderse subsidieregeling. U kunt zich aanmelden via de website van de provincie:

https://www.gelderland.nl/nieuws/subsidie-voor-agroforestry-in-gelderland

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen of heeft u vragen? Neem dan contact op met ons kantoor.