De provincie heeft voor de aankoop van grond en de inrichting en het beheer van natuur weer geld gereserveerd. Daarnaast wordt geld gebruikt uit de opbrengsten van de verkoop en ruil van de zogenoemde ruilgronden en de bijbehorende gebouwen die er op staan. Ruilgronden zijn landbouwgronden die de provincie van het Rijk heeft overgenomen.

Grondeigenaren in de provincie Utrecht krijgen ook via subsidies van de provincie zelf de kans om agrarische gronden om te vormen tot nieuwe natuur. Een andere methode is dat de provincie de gronden aankoopt en inricht. De aankoop gebeurt op basis van vrijwilligheid en de verkoop op basis van gelijkberechtiging. De provincie is bereid alle gronden aan te kopen die als nieuwe natuur zijn aangewezen. Bij de ‘beweging’ van grond houdt de provincie ook rekening met de duurzame ontwikkelingen van de landbouw.

Wilt u weten of u ook voor bovenstaande regeling in aanmerking komt, dan kunnen wij dit voor u uitzoeken en verder in gang zetten.