Naar aanleiding van de eerder verschenen beleidsevaluatie van de Natuurschoonwet 1928 is een aantal vragen gesteld aan de Staatssecretaris van Economische zaken. Hoewel de Natuurschoonwet (het Rangschikkingsbesluit) momenteel nog niet aangepast is, kan uit de beantwoording van die vragen wel afgeleid worden welke aanpassingen te verwachten zijn. Hieronder volgt een korte weergave van de belangrijkste punten.

  • Landgoederen kunnen niet meer direct op aanvraag onder de NSW gerangschikt worden op basis van een natuurinrichtingsplan.
  • Er zullen aanvullende, objectieve criteria opgesteld worden voor het rangschikken van bebouwing op een landgoed.
  • In open landschappen kunnen landbouwterreinen ook met natuur omzoomd worden in plaats van alleen met bomen.
  • Natuurterreinen moeten minimaal 0,5 ha groot zijn en minimaal 30 m breed. Dit geldt ook voor reeds gerangschikte NSW landgoederen.
  • Er zal een overgangstermijn van 10 jaar worden gehanteerd om aan de aangescherpte regelgeving te voldoen voor landgoederen die reeds gerangschikt waren.
  • Alle landgoederen zullen worden getoetst op basis van een verzoek tot NSW – (her)rangschikking.

Door: ir. L. (Lara) de Graaf, laradegraaf@noordanuspartners.nl