Naar aanleiding van een motie van Kamerlid Van Veldhoven (D66) heeft de Kamer in 2013 besloten om de werking van de Natuurschoonwet 1928 te evalueren.

Het evaluatierapport dient onder andere antwoord te geven op de vraag in welke mate het bestaande beleid bijdraagt aan het beoogde doel van de regeling en hoe de regeling een bijdrage levert aan de doelen vanuit het natuurbeleid. De verwachting is dat het evaluatierapport in januari wordt afgerond, waarna het wordt aangeboden aan staatssecretaris Dijksma en de Tweede Kamer.