Indien u voornemens bent om een Natuurschoonwet (NSW) Landgoed te (ver)kopen, vergeet dan niet om de afgegeven beschikking voor het betreffende landgoed te laten beoordelen.

De beschikking wordt door het ministerie van Economische Zaken afgegeven als het plan voor de ontwikkeling van een NSW Landgoed voldoet aan alle gestelde eisen. Gedurende de periode tussen het afgeven van de beschikking en het moment van aan/verkoop kan er een en ander gewijzigd zijn aan het landgoed. Het gevolg hiervan kan zijn dat het landgoed niet meer voldoet aan de gestelde eisen waardoor de bijbehorende fiscale voordelen vervallen en met terugwerkende kracht worden verrekend met de kopende dan wel verkopende partij. Vooraf is het dan ook van belang om te laten beoordelen of het NSW landgoed nog voldoet aan het opgestelde plan, waarvoor destijds een beschikking is afgegeven. Is alles (tijdig) aangeplant, is er nog 30% natuur en/of bos aanwezig, voldoen de gronden nog aan de omzomingseis etc.

Naast de beschikking is het ook van belang dat alle nadien ingediende wijzigingsplannen inzichtelijk zijn. Dit kan het geval zijn wanneer bijvoorbeeld opgaande beplanting gedeeltelijk is verdwenen en elders nieuwe opgaande beplanting is teruggeplaatst.

Belangrijk dus om eventuele fiscale claims bij aan- en verkoop van een NSW Landgoed te voorkomen.

Door: ir. L. (Lara) de Graaf, laradegraaf@noordanuspartners.nl