De staatssecretaris van Economische Zaken en de staatssecretaris van Financiën hebben vooruitlopend op een wijziging van de Natuurschoonwet (NSW) en het Rangschikkingsbesluit NSW onder voorwaarden goedgekeurd dat een niet in Nederland gelegen onroerende zaak kan worden aangemerkt als een landgoed als bedoeld in artikel 1, lid 1, onderdeel a, NSW.

De goedkeuring treedt op 12 september 2015 in werking en werkt terug tot en met 18 december 2014.

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met de heer E. Zark (tel: 06-20650042) of de heer M. de Vries (belastingadviseur bij accon/avm adviseurs en accountants).