Op 9 september 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel van de PAS behandeld. Hoe de PAS er werkelijk uit gaat zien wordt pas duidelijk als de Uitvoeringsregeling PAS in de Tweede Kamer wordt behandeld.

Agrarische ondernemers zijn terughoudend om nu nog een Nb-vergunning aan te vragen. Staatssecretaris Dijksma wekt de indruk dat ‘alles’ goed zal komen met de invoering van de PAS op 1-1-2015. Waarom zou u kosten maken voor een Nb-vergunning waarop mondjesmaat gehandhaafd wordt?

Redenen om nu nog een Nb-vergunning aan te vragen:

  1. Voor Gelderland geldt dat u nu nog kunt uitbreiden door zelf ammoniak te salderen (kopen); onder de PAS is dat, zoals in het wetsvoorstel staat, niet meer mogelijk.
    In de andere provincies ligt dat lastiger maar afhankelijk van de situatie zijn ook daar mogelijkheden om de toekomst van uw bedrijf veiliger te maken.
  2. Het overgangsrecht van de Nb-wet naar PAS houdt in dat alle aanvragen die vóór inwerkingtreding van de PAS worden ingediend volgens het oude recht afgehandeld moeten worden. Dat is inclusief saldering, u kunt dus nu een aanvraag indienen en daarna op zoek gaan naar ammoniak.
  3. Als u nu zeker weet dat de Nb-vergunning verleend kan worden, waarom zou u dan wachten op de onzekerheid van de PAS?
    Het aanvragen met alles erop en eraan kost wel geld. Banken houden bij het aangaan van een financiering rekening met het wel of niet aanwezig zijn van een Nb-vergunning. De kosten van de aanvraag vallen in het niet in vergelijking met dergelijke belangen.

Een Nb-vergunning is een noodzakelijke verzekering voor de toekomst. Er is nu nog tijd tot 1-1-2015, laat deze kans niet onbenut!