Heeft u een aanvraag omgevingsvergunning ingediend maar komt er geen reactie van de gemeente? Dan kan het zijn dat de vergunning van rechtswege is verleend.

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat, indien het bestuursorgaan niet (tijdig) reageert op een ingediende aanvraag, de vergunning na verloop van de beslistermijn ‘automatisch’ is verleend. Dit geldt niet voor alle omgevingsvergunningaanvragen.

Ook indien een bouwplan niet rechtstreeks is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, maar wel mogelijk is op grond van een in het bestemmingsplan opgenomen afwijkingsbevoegdheid of de zogenaamde kruimelgevallenregeling, kan er sprake zijn van een van rechtswege verleende vergunning. Hierbij is het van belang dat de aanvraag past binnen de voorwaarden van de afwijkingsbevoegdheid. Daarnaast is het van belang of er naast de omgevingsvergunning om te mogen bouwen nog andere vergunningen noodzakelijk zijn, zoals bijvoorbeeld het milieudeel.

Wilt u precies weten welke vergunningen en/of meldingen u nodig heeft en of de aanvraag wel of niet binnen het bestemmingsplan past? Neem dan contact op met ons kantoor.

 

Door: ing. J.A.W. (Joeri) Peek, joeripeek@noordanuspartners.nl