Tot en met 27 juni 2019 ligt het Ontwerp Natuurbeheerplan 2020 van de Provincie Gelderland ter inzage. Dit plan geeft aan waar in Gelderland subsidies mogelijk zijn voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en waar de Provincie Gelderland samen met terreinbeherende organisaties en particuliere natuurbeheerders van plan is natuur te beheren en te ontwikkelen. Dit alles om het Gelders Natuurnetwerk, het netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden, te behouden en te ontwikkelen.

Het plan is digitaal te raadplegen via Ontwerp Natuurbeheerplan 2020 Provincie Gelderland of analoog in te zien in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem. Op de bijbehorende kaart staat exact aangegeven waar de Provincie Gelderland welke natuur wil en waar het bereid is financieel bij te dragen. Op het plan kunt u tot en met 27 juni 2019 een zienswijze indienen.

Wilt u meer informatie over het Natuurbeheerplan of wilt u hulp met het indienen van een zienswijze? Neem dan contact op met ons kantoor.