De Europese Commissie heeft geoordeeld dat een Bulgaarse wet, die particuliere grondeigenaren in staat stelt hun bosgrond te ruilen tegen bosgrond in eigendom van de overheid, onverenigbare staatssteun inhoudt. Volgens de Commissie verleent de wet namelijk een selectief voordeel aan de ondernemingen die van deze wet profiteren.

Voor decentrale overheden in Nederland is dit besluit interessant omdat het aantoont dat transacties met grond marktconform moeten plaatsvinden om staatssteun te kunnen uitsluiten.

Dit volgt uit de Mededeling grondtransacties van de Europese Commissie. Deze mededeling bepaalt dat grondverkoop die niet plaatsvindt volgens één van de in de mededeling omschreven methoden, bij de Commissie moet worden aangemeld. Dit hoeft niet als de maatregel onder de de-minimisverordening kan vallen. Hoewel deze Mededeling van toepassing is op de verkoop van grond zou deze ook toegepast kunnen worden op andersoortige grondtransacties, zoals het aankopen, verhuren of pachten van grond.