Het was al bekend dat in 2014 er flink meer grond werd verhandeld. Echter de licht opgaande lijn (na een aantal kwartalen waarin de grondprijs stabiel was) lijkt door te zetten naar stijgend en zelfs in de afgelopen twee maanden van dit jaar zelfs naar scherp stijgend.

Vooral op de zandgronden in het midden en oosten van Nederland is er in diverse gebieden soms wel een euro per meter “bovenop” gekomen in de afgelopen maanden, zie ook het marktprijsoverzicht verderop in deze editie. De verwachting is dat de grondhonger voortzet in de komende periode.
Interessant is dat er door agrariërs steeds creatiever wordt omgegaan met financieringsmogelijkheden. Zo blijken erfpachtfinancieringen ook in populariteit toe te nemen. Ons advies is wel om hier heel zorgvuldige afwegingen in te blijven maken; met name in de indexeringen en terugkooprechten bestaan thans aardige verschillen tussen de diverse aanbieders.