Na een bedrijfsstaking houden steeds meer boeren hun grond  in eigendom. Dit om uiteenlopende redenen. Feitelijk wordt de stoppende boer een soort belegger in grond zodra hij de gronden in gebruik geeft tegen betaling. De grondwaarde kan na verloop van tijd stijgen, maar ook de ingebruikgeving levert inkomsten op.

In de praktijk blijkt vaak dat grondeigenaren bijna alle inkomsten zien wegvallen tegen de jaarlijks verschuldigde belasting over dezelfde grond (vermogensrendementsheffing). Wanneer desondanks de wens bestaat om de grond als “belegger” in eigendom te houden en toch voor een hoger rendement te gaan, dan zijn er meer mogelijkheden. Wanneer dit voor u speelt kunt u gerust een keer bij ons op kantoor komen voor een vrijblijvend gesprek.