Hoge pachtprijzen voor grond ten behoeve van windmolens

Voor veel mensen zijn windmolens lelijke dingen die geluidsoverlast veroorzaken en het landschap ontsieren, maar voor sommige ondernemers biedt de realisatie van een windmolen ook kansen. Lang niet alle locaties zijn geschikt om windturbines te realiseren, met als gevolg een zekere schaarste. Hierdoor kunnen de grond- en pachtprijzen voor deze gronden aardig oplopen.

Vaak wordt er bij de realisatie van windturbines voor gekozen om de gronden waarop de windturbines komen te staan in pacht uit te geven. Het komt voor dat exploitanten voor iedere windmolen jaarlijks tussen 35.000 en 50.000 euro aan pacht betalen. Doordat het vaak langdurige pachtcontracten betreft (voor 15 tot 20 jaar), kunnen de totale pachtsommen oplopen tot 1 miljoen euro per windmolen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de heer ing. P.D.N. Noordanus (tel: 06-46131338).