Van maandag 5 september 2016 (00.01 uur) tot en met zondag 2 oktober 2016 (23.59 uur) kunnen belangstellenden inschrijven op in totaal 925 hectare aan pachtgrond in de provincie Noord-Brabant. Net als vorig jaar is gekozen voor een openbare inschrijving via www.pachtbank.nl.

De biedingen van de potentiële pachters worden dit jaar niet uitsluitend beoordeeld op de geboden prijs, maar ook op de inspanningen die agrarische ondernemers leveren voor een duurzaam gebruik van de grond. Wie aantoonbaar zorgt voor goed waterbeheer, verbetering van de bodemvruchtbaarheid en versterking van de biodiversiteit –en daarvoor eerder certificaten heeft ontvangen- maakt daarmee meer kans op gunning van een cluster van percelen. De nieuwe wijze van gunning stimuleert een duurzamer beheer van de pachtgronden in Brabant.

Door: ing. H.W. (Henk) Ebbers, henkebbers@noordanuspartners.nl

Bron: Groen Ontwikkelfonds Brabant, 04/09/16