Op 5 en 12 oktober 2017 houdt het waterschap Rivierenland voor het eerst een openbare inschrijving voor de pacht van graslandpercelen. Door een openbare inschrijving te houden krijgen alle agrarische ondernemers binnen het werkgebied van het waterschap de mogelijkheid om in aanmerking te komen.

Er worden 7 agrarische percelen aangeboden in onder andere Wellseind, Herwijnen, Dodewaard en Erichem. De grootte varieert van circa 1 tot 5 hectare. Het betreft op dit moment hoofdzakelijk graslandpercelen. De hoogste inschrijver krijgt na gunning het perceel toegewezen middels een pachtovereenkomst voor de duur van één teeltjaar.

Bron: Waterschap Rivierenland