In antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer laat staatssecretaris Dijksma weten dat een wetsvoorstel voor een nieuw pachtsysteem pas in de tweede helft van 2015 verwacht kan worden.

Eerst zal in het voorjaar van 2015 binnen de Tweede Kamer nog een Algemeen Overleg Pacht plaatsvinden. Pas daarna verwacht Dijksma een beter zicht te hebben op de uitwerking en het tijdpad van het wetgevingstraject.