Heeft u tussen 2015 en 2019 een PAS-melding gedaan om een vergunning te krijgen voor uw bedrijf en wilt u deze melding legaal houden? Dan dient u dit uiterlijk vóór 1 oktober a.s. aan te geven bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat het PAS (Programma Aanpak Stikstof) niet als onderbouwing kan worden gebruikt voor vergunningen. Minister Schouten heeft echter in haar kamerbrief van 13 november 2019 aangekondigd dat zij de meldingen legaal wil houden, mits het gemelde project op 29 mei 2019 voldeed aan een aantal voorwaarden.

Meer informatie over het proces tot legalisatie van PAS-meldingen kunt u in dit document vinden. Via de website van RVO heeft u de mogelijkheid om de informatie door te geven.