De gemeente Bronckhorst is gestart met een pilot om het slopen van overbodige gebouwen in het buitengebied te stimuleren.

De pilot is een vervolg op een eerdere proef. In deze eerdere proef bleek de stimulans om over te gaan tot sloop te klein. Daarom is de regeling nu op een aantal punten aangepast.

De doelgroep is verbreed: naast agrariërs mogen ook niet agrarische ondernemers of particulieren die opstallen bezitten in het buitengebied die verpaupering kunnen veroorzaken, aan de regeling meedoen; De vergoeding is verhoogd: de vergoeding van 1,50 euro per m² met een maximum van 10.000 euro per initiatief gaat naar 10,00 euro per m² met een maximum van 7.500 euro per adres;

De leges voor een eventuele bestemmingswijziging worden vergoed. Daarmee is circa 5.000 euro gemoeid. Kosten voor noodzakelijke onderzoeken zoals milieu, bodem en cultuurhistorie blijven wel voor rekening van de eigenaar.

Bron: Gemeente Bronckhorst