Na een procedure van 16 jaar lukt het een akkerbouwer in Groningen om ruim € 11.000 planschade vergoed te krijgen in plaats van de toegekende € 3.000. Het betreft een uitspraak van de Raad van State over een situatie uit de gemeente Slochteren van 17 augustus 2016 met rolnummer 201502183/2/A2.

Deze uitspraak bevat de volgende interessante punten:

  • Het eigen, goed onderbouwde rapport van de aanvrager weegt zwaarder dan het rapport van SAOZ. Dat is opmerkelijk omdat SAOZ heel veel rapporten maakt en vrijwel altijd wordt gevolgd door de rechter.
  • De redenering die vervolgens wordt gemaakt dat geen sprake is van planschade door de hoogspanningsleiding omdat in de buurt van het bedrijf ook windmolens gebouwd kunnen worden, wordt onderuit gehaald omdat de vergelijking in hoogte niet overeenkomt met wat werkelijk gebouwd kan worden.
  • Verder komt het schadebedrag uit het eigen rapport overeen met de verlaging van de WOZ waarde in die jaren. Hoewel de gemeente achteraf zegt dat niet alleen de hoogspanningsleiding de oorzaak is van de lagere WOZ waarde, wordt dat verweer door de rechter niet gebruikt.
  • Bij het beoordelen van planschade voor het bedrijfsgedeelte gelden meer punten dan alleen het criterium dat het bedrijf te exploiteren moet zijn en blijven; ook factoren als uitzicht, geluid en risico op een ongeluk dienen beoordeeld te worden.
  • Risico op een ongeluk met de hoogspanningsleidingen is toe te rekenen aan het veranderen van het bestemmingsplan en daarmee onderdeel van de planschade. Het risico is geen kwestie van alleen angst of zorg, die punten zijn namelijk geen onderdeel van de planschade.

Al met al een uitspraak die ook in andere gevallen toepasbaar is. Samen met u kunnen onze specialisten bekijken of en hoe hoog de planschade is in voorkomende gevallen. Hiermee vergroot u sterk de kansen op succes. Deze uitspraak laat heel duidelijk zien dat een eigen planschaderapport noodzakelijk is om succesvol te zijn in een planschadeprocedure.

Door: ing. H.W. (Henk) Ebbers, henkebbers@noordanuspartners.nl.