Op 28 september 2016 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over planschade. In deze uitspraak (ECLI:NL:RVS:2016:2582) is puntsgewijs uitgelegd hoe de Raad van State met planschade omgaat. Om het geheel op een leesbare wijze te vertalen zullen we u aan de hand van deze uitspraak de komende tijd per Rentmeter steeds een aantal wetenwaardigheden brengen over planschade.

Allereerst de Top 5 van punten die iedereen moet weten over planschade:

  1. Alleen bij een nieuw bestemmingsplan is sprake van planschade. Er moet een nieuw bestemmingsplan onherroepelijk zijn geworden. Gebruik maken van bestaande maar nog niet benutte bouwmogelijkheden in hetzelfde bestemmingsplan zijn geen reden voor planschade.
  2. U moet het verzoek om planschade tijdig indienen, er geldt een verjaringstermijn van 5 jaar gerekend vanaf de datum van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan.
  3. Het verzoek is een tegemoetkoming in planschade, sowieso zijn de bedragen in Nederland niet van ‘Amerikaanse omvang’. Maar er geldt ook een drempel van 2% van de waarde van de woning (in het geval van vermogensschade), dat deel is voor de eigenaar.
  4. De procedure rond planschade duurt vrij lang, alleen al het vaststellen van de schade duurt zomaar een jaar. Is één van de partijen het niet met de uitkomst eens, dan kan deze bezwaar maken bij de gemeente en daarna via beroep bij de Rechtbank en hoger beroep bij de Raad van State proberen zijn gelijk te halen. Dat hele traject kan gemakkelijk drie jaar in beslag nemen. Om teleurstellingen te voorkomen is het te overwegen om eerst een deskundige te vragen hoe hoog en voor welk bedrag hij planschade aanwezig acht. Veel zaken gaan meer over het principe dan over het financieel belang. Dat is een eigen keuze, maar dat kunt u beter van tevoren weten.
  5. De vergelijking tussen het oude en het nieuwe bestemmingsplan wordt heel strikt gehanteerd. Men kijkt dus niet naar de bestaande situatie. Als het oude plan al woningbouw toeliet tot een bepaalde hoogte maar u heeft al jaren een vrij uitzicht dan is er geen sprake van planschade.

In het volgende deel wordt beschreven of u nog recht heeft op planschade als u uw eigendom heeft verkocht.

Voor beantwoording van andere vragen over planschade neem contact op met ing. H.W. Ebbers, telefoon 026-379 2075.