Bij aankoop van cultuurgrond die is bestemd om duurzaam en bedrijfsmatig ten behoeve van de landbouw te exploiteren kan een beroep worden gedaan op vrijstelling van overdrachtsbelasting (art. 15 lid 1 letter q Wet op belastingen van rechtsverkeer). Door nieuwe jurisprudentie zou ook bij de aankoop van de ondergrond van een schuur, silo of een verharde parkeerplaats gebruik gemaakt kunnen worden van deze vrijstelling op basis van art. 15 lid 1q.

Dit kan de koper van bedrijfsmatig agrarisch onroerend goed dus 6% overdrachtsbelasting schelen. Let wel! Het laatste woord is hierover echter nog niet gesproken, aangezien de Staatssecretaris van Financiën tegen deze uitspraak cassatie bij de Hoge Raad heeft ingesteld. Mocht u tussentijds een transactie doen met onderhavige onroerende zaken, dan raden wij u aan binnen 6 weken na levering pro forma bewaar in te dienen bij de Belastingdienst.

Voor meer informatie kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met één van onze rentmeesters.