De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 mei 2019 bepaald dat het PAS (Programma Aanpak Stikstof) niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die extra stikstof veroorzaken.

Wat is het PAS?

Het PAS bevat de basis voor toestemmingen voor activiteiten die stikstof kunnen veroorzaken. Dit betreft bijvoorbeeld het uitbreiden van een veehouderij of de aanleg van een weg. Deze ontwikkelingen veroorzaken extra stikstof en kunnen schadelijk zijn voor natuurgebieden. Het PAS probeert aan de ene kant ruimte te bieden voor deze ontwikkelingen, maar aan de andere kant probeert het PAS te voorzien in maatregelen die de negatieve effecten voor de natuur proberen te verminderen.

Oordeel Raad van State

De Raad van State heeft beslist dat het PAS niet de basis kan zijn voor het verlenen van toestemming van activiteiten die extra stikstof veroorzaken. Het PAS maakt het namelijk mogelijk dat al direct toestemming wordt gegeven voor ontwikkelingen met gevolgen voor de natuur, terwijl er vooruitgelopen wordt op verwachte positieve gevolgen van maatregelen die ten gunste komen aan de natuur. Helaas mag dat niet volgens Europese wetgeving, want die wetgeving bepaalt dat er vooraf zekerheid moet bestaan dat ontwikkelingen en maatregelen ook daadwerkelijk gunstig voor de natuur zijn. Er zal dus vooraf duidelijkheid moeten bestaan dat de natuurwaarden niet worden aangetast.

Wat betekent dit voor vergunningen?

De uitspraken van de Raad van State hebben geen gevolgen voor vergunningen die al definitief zijn. Deze blijven gewoon gelden. Daarnaast liggen er bij de Raad van State nog zo’n 180 zaken die ook verband houden met het PAS. Dit betreft zaken over veehouderijen, maar ook bijvoorbeeld over bestemmingsplannen en de aanleg van wegen. De Raad van State zal per zaak bekijken hoe deze het beste afgehandeld kan worden. Naar verwachting geeft de Raad van State medio juni uitsluitsel over zaken die verband houden met veehouderijen. Uitspraken over bijvoorbeeld bestemmingsplannen zullen naar verwachting later volgen.

Wilt u op de hoogte blijven van het PAS en de gevolgen van de uitspraken van de Raad van State? Neem dan contact op met ons kantoor!