Oorspronkelijk was het de bedoeling van het vorige kabinet om de PAS per 1 januari 2014 in te laten gaan. Al in de loop van 2013 werd duidelijk dat deze datum niet gehaald zou worden. Ook nu is het wetsvoorstel nog niet in de Tweede Kamer behandeld. Dat heeft ook te maken met de uitspraken die de Raad van State doet in het kader van de Nb-vergunningen en die ook de nog vast te stellen wettekst beïnvloeden.

Onze inschatting is dat de provinciale stikstofverordeningen in elk geval in 2014 nog van kracht blijven.

Als u uitbreidingsplannen heeft of bestaande rechten wilt vastleggen is het tijd om nu te handelen. Nieuwe wetgeving in de vorm van PAS laat op zich wachten en met de bestaande regelgeving is inmiddels wel duidelijk welke mogelijkheden u wel en niet heeft.

Zoals vaak is in actie komen beter dan afwachten.