Over de PAS hebben wij u al verschillende keren geïnformeerd. Onder andere in de Rentmeter van februari, juni en september dit jaar is hier aandacht aan besteed. Hoe staat het er nu voor?

Het voornemen van de staatssecretaris is om in december 2014 het ontwerpprogramma ter inzage te leggen. Of dit ook inderdaad gaat gebeuren is op dit moment nog niet duidelijk. Het lijkt wel duidelijk dat het besluit met betrekking tot de PAS niet eerder dan medio 2015 kan worden vastgesteld.