Op 1 juli jl. is dan eindelijk de PAS in werking getreden. Het doel van de PAS is om de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet voor meer bedrijven mogelijk te maken.

De PAS wordt ondersteund door het rekenprogramma Aerius. Na invoer van de benodigde gegevens wordt de depositie bepaald. De hoogte van de depositie kan bepalend zijn of een melding voldoende is of dat er een Natuurbeschermingswet vergunning moet worden aangevraagd. Naast de hoogte van de depositie is het ook van belang op welk Natura 2000 gebied deze depositie invloed heeft.
Voor de Natura 2000 gebieden die in de PAS zijn opgenomen is ontwikkelingsruimte vastgesteld. Op het moment dat 95% van de gereserveerde ontwikkelingsruimte voor de meldingen van een bepaald gebied is vergeven moet er een vergunning worden aangevraagd. Op dit moment is het voor een aantal gebieden al niet meer mogelijk om een melding te doen. Dit geldt voor de periode tot 1 juli 2018. Op dat moment komt er weer nieuwe ontwikkelingsruimte beschikbaar.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mevrouw C.A.M.M. van der Wielen (06-20649838).