Gemeenten wijzigen vaak na circa 10 jaar het bestaande bestemmingsplan omdat de feitelijke situatie voortdurend wijzigt. Ook kan gemeentelijk ruimtelijk beleid wijzigen en wordt dit in sommige gevallen in een nieuw bestemmingsplan verwerkt. Grondeigenaren doen er goed aan om op dit soort momenten op te letten of hun belangen niet geschaad worden. Wanneer dit in uw omgeving speelt, leest u dit vaak in huis aan huis kranten of wordt u op een andere wijze geïnformeerd.

Het is belangrijk om binnen de gestelde termijnen te reageren, anders worden uw wensen niet in behandeling genomen. Tijdens deze procedures kunt u vaak op een voordelige manier uw individuele wensen in het bestemmingsplan laten verwerken. U voorkomt dan dat u een zelfstandige bestemmingplanprocedure moet opstarten. Dit scheelt vaak duizenden euro’s. Ons kantoor is goed thuis in bestemmingsplanprocedures en kan u uitstekend van dienst zijn.

De volgende gemeenten zijn onder andere voornemens om in 2014 een of meerdere bestemmingsplannen in het buitengebied te herzien:

Gemeente Apeldoorn

Bestemmingsplan stuwwalrand Parkzone Zuid, dit betreft ruwweg het gebied ten westen van het Apeldoorns Kanaal, ter hoogte van het dorp Lieren. De gemeente is voornemens om in het voorjaar de voorbereidingen op te starten, de planning is om in het najaar een ontwerp bestemmingsplan ter visie te leggen.

Gemeente Epe

Bestemmingsplan “Buitengebied”. De gemeente is momenteel bezig met de voorbereidingen en de planning is om in het voorjaar een ontwerp bestemmingsplan ter visie te leggen.

Gemeente Nijkerk

Bestemmingsplan voor het buitengebied. De gemeente is momenteel bezig met de voorbereidingen.