Op 11 maart 2015 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over persoonsgebonden overgangsrecht. In dit geval ging het over het permanent gebruiken van een vakantiewoning, maar deze uitspraak is ook relevant voor bewoning en ander gebruik van bouwwerken. Kern van de uitspraak is dat een gemeente persoonsgebonden overgangsrecht mag toepassen in een situatie waarbij een gebouw al meerdere malen onder het overgangsrecht geplaatst en dit op grond van provinciaal beleid en eigen gemeentelijk beleid ook niet mogelijk is.

Persoongebonden overgangsrecht betekent dat degene die er woont of werkt het recht krijgt het huidige gebruik voort te zetten zolang de betreffende persoon gebruik maakt van de locatie. Daarna moet het gebruik teruggebracht worden tot datgene wat er is toegestaan.

Voor sommige situaties is dat een oplossing omdat bijvoorbeeld de handhaving stopt. Doordat in de situatie van persoonsgebonden overgangsrecht geen sprake is van een positieve bestemming heeft die invloed op de waarde van het object. Het mag duidelijk zijn dat een positieve bestemming altijd de voorkeur heeft, echter in sommige gevallen is een tijdelijke oplossing beter dan geen oplossing. Laat u echter goed en tijdig adviseren zodat u weet waar u aan toe bent.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de heer H.W. Ebbers, telefoon 06-46131415.