Om het verkeer op de A27 en de A12 rond Utrecht beter te laten doorstromen, heeft Rijkswaterstaat het voornemen om extra rijstroken toe te voegen en verkeersstromen te ontweven. Van 10 mei tot en met 20 juni 2016 liggen de plannen ter inzage.

Wilt u weten of dit consequenties heeft voor uw eigendommen of pachtsituatie dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met ons kantoor op telefoonnummer 026 – 379 20 75.

LET OP: vóór 20 juni a.s. dient een eventuele zienswijze te zijn ingediend!