De Ontwerp-Windvisie van de provincie Gelderland, die tot 27 juni ter inzage ligt, geeft aan op welke locaties volgens de provincie ruimte is om windmolens te realiseren. Het heeft de voorkeur om windenergie te combineren met andere, intensieve, functies in een gebied zoals (hoofd)infrastructuur of regionale bedrijventerreinen. Met de Windvisie geeft de provincie invulling aan de afspraak met het Rijk om in Gelderland tenminste 230,5 megawatt aan windenergie te gaan opwekken.

Tijdens de inzagetermijn worden eind mei/begin juni informatiebijeenkomsten georganiseerd in de regio’s Harderwijk, Geldermalsen en Beuningen/Wijchen. Exacte informatie over data en locaties is nog niet bekend.