Om de Ruimte voor Ruimteregeling beter inzetbaar te maken heeft de provincie Noord-Holland besloten om de regeling op een aantal punten aan te passen. Zo wil de provincie de mogelijkheid om verplaatsingskosten op te voeren uit de regeling verwijderen, omdat dit de modernisering van de land- en tuinbouw in de weg zou staan.

Daarnaast komen er criteria voor de beoordeling van de ruimtelijke kwaliteit, een heldere omschrijving van het begrip storende bebouwing en wordt er van gemeenten verwacht dat ze rekening houden met de woningbouwprogrammering en de regionale afstemming hiervan.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mevrouw ir. L. de Graaf (tel: 06-17589060).