De Raad van State heeft een streep gehaald door een bestemmingsplan waarin gewerkt werd met minimale afstanden tussen veehouders en burgers.

De gemeente Bernheze had in het bestemmingsplan met het oog op de volkgezondheid standaard afstanden opgenomen tussen veehouders en burgers. In de buurt van de kernen bedroeg de gehanteerde afstand 1.000 meter en in de buurt van clusters van woningen bedroeg dit 250 meter. De Raad van State oordeelde echter dat deze vaste afstanden ondeugdelijk gemotiveerd waren en dus ook niet in het bestemmingsplan konden worden opgenomen.