Dit jaar gaat de subsidieregeling SDE++ weer open. Er is voor het jaar 2021 5 miljard euro beschikbaar gesteld. Inschrijven kan van 21 september tot en met 14 oktober 2021. Op deze manier hoopt de overheid Nederlandse bedrijven te stimuleren om hernieuwbare energie te produceren en de uitstoot van CO2 te verminderen.De SDE++ subsidie is voor agrariërs een interessante regeling. Met de subsidie kunnen zij onder andere investeren in zonnepanelen die bijvoorbeeld op daken van stallen kunnen komen. Hier zitten voordelen aan zoals:

• De ondernemer ontvangt voor een periode van 15 jaar maximaal 8 eurocent op zijn rekening voor elke opgewekte kWh zonne-energie;
• Door de zelfopgewekte energie bespaart de ondernemer op zijn eigen stroomrekening;
• De ondernemer kan de stroom die hij zelf niet gebruikt terug leveren aan het energienet;
• De investering wordt gemiddeld in circa 6 à 7 jaar terug verdient.
Er zijn verschillende voorwaarden waaraan men moet voldoen, zoals bijvoorbeeld het kunnen beschikken over een grootverbruikaansluiting of verzekerd zijn van ruimte op het elektriciteitsnet (positieve transportindicatie van een netbeheerder). Als de zonnepanelen niet op een dak komen te liggen, is het belangrijk om een omgevingsvergunning te hebben.

Naast dat de subsidie kan worden aangevraagd voor zonnepanelen, komen er ook projecten in aanmerking die zich inzetten op CO2-reductie. Denk hier bijvoorbeeld aan het opvangen en hergebruiken van de CO2-uitstoot.
Ieder jaar is er veel belangstelling voor de SDE++ regeling. Het is daarom belangrijk om op tijd te zijn met de aanvraag.

Heeft u vragen over dit onderwerp of wenst u ondersteuning bij een eventuele aanvraag? Neem dan contact op met ons kantoor.