Door de Provincie Utrecht wordt in 2020 circa 17,4 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor natuurontwikkeling. Deze subsidie is beschikbaar voor kwaliteitsverbetering van bestaande natuurgebieden, het beheer van bestaande natuurgebieden en het omvormen van landbouwgrond naar natuur.

Dit zal moeten helpen om meer natuur aan te leggen en de Utrechtse flora en fauna te verbeteren. De subsidie is beschikbaar voor natuurinitiatieven die binnen het Natuurbeheerplan 2020 vallen. De natuur die aangelegd wordt van deze subsidie zal onderdeel gaan uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland.

Wilt u meer weten over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op!