Het wordt naar verwachting makkelijker om te bouwen en te verbouwen ten behoeve van mantelzorg. In verband met het wijzigen van het Besluit omgevingsrecht, in het kader van het permanent maken van de Crisis- en Herstelwet, zullen de regels omtrent het vergunningvrij bouwen worden aangepast. 

Deze wijzigingen maken het makkelijker om een mantelzorgwoning op te richten. Indien een reeds bestaand bijgebouw tot mantelzorgwoning omgevormd wordt, is zelfs helemaal geen vergunning meer nodig. In dat geval wordt bovendien geen maximum gesteld aan de oppervlakte van de mantelzorgwoning. Naar verwachting wordt het wel verplicht een medische indicatie aan te leveren. De nieuwe regels zullen naar verwachting eind 2014, begin 2015 in werking treden.