Om de stikstofuitstoot in de regio Utrecht terug te dringen, neemt de provincie Utrecht deel aan een regeling waarmee het mogelijk wordt om veehouderijbedrijven vrijwillig op te kopen. De financiering hiervan wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV). De opkoopregeling is geheel vrijwillig en geldt voor Utrechtse veehouderijbedrijven die in een straal van tien kilometer rond een Natura 2000-gebied zitten.

Om de uitstoot van stikstof terug te dringen worden de zogenoemde piekbelasters nabij natuurgebieden beëindigd. Hierbij gelden de voorwaarden dat de veehouderijlocatie volledig stopt en dat er tot dat moment minimaal twee ml stikstof per hectare wordt uitgestoten. Met deelname aan de opkoopregeling wordt het door de provincie mogelijk gemaakt om de kosten voor de opkoop van een bedrijf te vergoeden aan de agrarische ondernemer, worden de kosten voor het slopen van bedrijfsgebouwen vergoed en kan de waardedaling van de gronden worden vergoed.

Het ministerie van LNV heeft € 350 miljoen beschikbaar gesteld voor de deelnemende provincies. De provincie Utrecht krijgt in de eerste tranches zes miljoen euro beschikbaar. De provincie moet zelf ook een deel mee betalen (bijvoorbeeld voor de proceskosten).

De opkoopregeling is onderdeel van de bredere stikstofaanpak. De landelijke doelstelling is dat in 2030 minimaal de helft van de Natura 2000-gebieden op het gewenste stikstofniveau zit.

Heeft u interesse in deelname aan de opkoopregeling? U kunt dan voor meer informatie contact opnemen met ons kantoor.