Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft het nieuwe Deltaprogramma 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Dit nieuwe Deltaplan beschrijft de maatregelen die ons land de komende decennia moeten beschermen tegen hoogwater en moeten zorgen voor voldoende zoetwater.

Enkele belangrijke punten van dit nieuwe Deltaprogramma zijn:

  • Nieuwe normen voor ruim 200 dijkvakken, die in de wet worden verankerd.
  • Investeringen in de zoetwatervoorziening, om verdroging en verzilting van gebieden tegen te gaan.
  • In 2050 heel Nederland klimaat- en waterbestendig.
  • Betere bescherming van de Rijn-Maas delta, door sterkere dijken en een waterbestendiger ruimtelijke inrichting.

Middels een flexibel waterpeil in het IJsselmeer meer zoetwater vasthouden en de voorraad beter benutten.