De nieuwe indeling van sloten in Noord-Veluwe en Eemland ligt ter inzage. Na de fusie van de voormalige Waterschappen Vallei & Eem en Veluwe bestond er verschil in beleid. Vanaf 2017 is er één lijn. Alle watergangen worden ingedeeld in drie categorieën: A, B, of C. De status van een watergang geeft aan wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en of daarop een jaarlijkse controle plaatsvindt.

Voor het onderhoud van de hoofdwatergangen (A) blijft het waterschap verantwoordelijk. Het onderhoud van B- en C-watergangen wordt uitgevoerd door de aangrenzende grondeigenaren. Voor de particulieren en ondernemers organiseert het waterschap de komende weken zes inloopbijeenkomsten. De grondeigenaren voor wie iets verandert, ontvingen hiervoor een uitnodiging.

“Zelfverantwoordelijkheid voor de grondeigenaar betekent ook dat de schouw in veel gevallen verdwijnt,” zegt heemraad Dirk-Siert Schoonman. “Maar als er aanleiding voor is dan grijpen we alsnog in. De zorg van een grondeigenaar voor een goed functionerende sloot blijft, maar we controleren straks alleen nog sloten die een groot belang hebben in de regio. Mocht in de praktijk blijken dat C-watergangen niet goed zijn onderhouden en dat daardoor wateroverlast optreedt, dan is het waterschap bevoegd deze te schouwen.”

In sommige gevallen verandert ook de status die bepaalt dat het waterschap het onderhoud uitvoert. Schoonman daarover: “Er zijn locaties waar wij als eigenaar van de grond dan geen belang meer hebben bij dat eigendom. Die gronden bieden we de eigenaren die er wel belang bij hebben voor een gunstige prijs aan.”

Door: ing. E. (Erwin) Zark, erwinzark@noordanuspartners.nl

Bron: Waterschap Vallei en Veluwe, 12/09/16