Uit een inventarisatie gedaan door de Unie van Waterschappen blijkt dat agrariërs die werken op onbebouwde grond in 2020 6% meer waterschapsbelasting gaan betalen. Dit komt voornamelijk door een uitspraak van de Hoge Raad. Binnen de huidige wetgeving hebben de waterschappen geen mogelijkheden om deze verhoging te compenseren.

De hoogte van de waterschapsbelasting verschilt per waterschap. De lastenstijging is een gevolg van de toename van investeringen door de waterschappen. Komende weken besluiten de besturen van alle 21 waterschappen over de definitieve belastingtarieven voor volgend jaar. De belastingaanslagen kunnen agrariërs en particulieren rond 1 maart 2020 verwachten.