Beeldkwaliteitsplan

Een beeldkwaliteitsplan richt zich over het algemeen op functionele kwaliteiten in een specifiek gebied, waarbij veelal de na te streven beeldkwaliteit wordt beschreven. Zo’n beeldkwaliteitsplan kan uitspraken doen over de gewenste landschappelijke, stedenbouwkundige en architectonische vorm en structuur van een bepaald gebied.

Ook kan een beeldkwaliteitsplan uitspraken doen over de visuele kwaliteiten van de openbare ruimte en van de architectuur. Een beeldkwaliteitsplan kan een onderdeel zijn van de ruimtelijke onderbouwing, waarbij uitdrukkelijk een verband wordt gelegd tussen de karakteristieken van een gebied en de ruimtelijke ontwikkelingen.

Veelal is een beeldkwaliteitsplan benodigd om vast te leggen wat de kaders zijn voor het bouwplan en de aanleg van bijvoorbeeld landschappelijke elementen en erfbeplanting. De raad kan door vaststelling van het beeldkwaliteitsplan of door opname van het beeldkwaliteitsplan bij een bestemmingsplan toetsen of de plannen voor de locatie voldoen aan de gestelde kaders.

Als bureau stellen wij voor o.a. functieveranderingslocaties, herontwikkellocaties en/of uitbreidingslocaties beeldkwaliteitsplannen op. Deze zijn veelal gebaseerd op door de overheid opgestelde beeldkwaliteitskaders en ontwerpprincipes voor bepaalde gebieden. In samenspraak met gemeente en overheden komen we tot een beeldkwaliteit die passend is voor uw locatie.

Selectie uit aanbod

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem contact op via +31 (0)85-485 26 00 of neem contact op via het contactformulier.

Op de hoogte blijven van nieuws, wet- en regelgeving en marktprijzen in het landelijk gebied? Schrijf u dan direct in voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief De Rentmeter