Omgevingsplan

Als u een initiatief heeft, dan moet u bij uw gemeente informeren of uw wens wel past binnen de regels van het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan is het document waarin de gemeenteraad vastlegt welke functies op welke plaats zijn toegestaan. Daarnaast bevat een bestemmingsplan de regels die gelden voor zo’n functie. Denk hierbij aan bouwhoogte, afstand tot de buren en of er bijgebouwen zijn toegestaan.

Past het niet, maar de gemeente wil wel meewerken aan het initiatief, dan moet het bestemmingsplan worden aangepast of er moet worden afgeweken van het bestemmingsplan.

Als Rentmeesterskantoor begeleiden wij in vele van onze projecten de planprocedures om te komen tot de gewenste bestemming. Mocht het initiatief op voorhand nog niet uitgekristalliseerd zijn, dan kunnen wij bekijken welke planologische mogelijkheden er zijn en hierin adviseren.

In steeds meer gevallen stelt de overheid de nieuwe bestemmingsplannen van de initiatiefnemers niet zelf op, maar wordt dit gedaan door adviesbureaus. Wij maken na goedkeuring van het initiatief door het college een bestemmingsplan voor uw locatie en bijbehorende eigendommen. Dit bestemmingsplan is goed toegelicht, uitvoerbaar en er wordt zorg gedragen voor een flexibele bestemming zodat de locatie ook voor de toekomst zijn waarde behoudt.

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen, te weten de regels, een verbeelding en een toelichting. De kaart van het bestemmingsplan wordt ‘verbeelding’ genoemd. In de toelichting wordt gemotiveerd waarom met uitvoering van het plan sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Alle relevante stedenbouwkundige, planologische, beleidsmatige, milieutechnische en economische aspecten moeten in de toelichting worden behandeld. Ook worden hier de regels en de verbeelding uitgelegd. De regels en de verbeelding zijn de bindende onderdelen van het bestemmingsplan. Op de verbeelding worden de bestemmingen aangegeven. Per bestemming worden regels gegeven met betrekking tot de functie of het doel van de gronden, het bouwen en het gebruik.

Selectie uit aanbod

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem contact op via +31 (0)85-485 26 00 of neem contact op via het contactformulier.

Op de hoogte blijven van nieuws, wet- en regelgeving en marktprijzen in het landelijk gebied? Schrijf u dan direct in voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief De Rentmeter