Landschapsarchitectuur

Landschapsarchitectuur is het ontwerpen, plannen en omvormen van de ruimtelijke indeling van een bebouwd of onbebouwd plangebied. Denk hierbij aan parken, recreatieterreinen, openbare ruimten en tuinen en alle andere open ruimten in stedelijke en plattelandsgebieden.

Bij de ontwikkeling van het landschap zijn vele actoren en activiteiten betrokken. Zoals bodemvorming, maar ook het gebruik van het terrein door de mens en de natuur. De landschapsarchitect legt de hoofdlijnen vast en geeft sturing aan het proces in wisselwerking met andere vakgebieden zoals ecologie of waterbeheer. Onze landschapsarchitecten ontwerpen inrichtingsplannen voor het agrarisch gebied, maar ook de herinrichting van een voormalig boerenerf of een nieuw landgoed kunnen wij voor u verzorgen. We werken hierbij met natuurlijke materialen zoals heggen, bosjes of houtsingels. Hierdoor is er geen sprake van een vast eindbeeld, maar een plan dat altijd in beweging blijft.

Bij het ontwerpen van een locatie vormt de bestaande terreingesteldheid altijd het uitgangspunt. Wij brengen de bodem, de waterhuishouding, de historie en cultuurhistorie van de plek in kaart. Ook onderzoeken wij de relatie van de plek met de omgeving, waar is een mooi uitzicht dat bewaard moet blijven? Of wat moet juist aan het zicht onttrokken worden?

In overleg met u als opdrachtgever kunnen we aan aantal opties uitwerken op basis van verschillende ontwerpprincipes waarbij rekening gehouden wordt met toekomstige gebruikers en andere belanghebbenden.

Selectie uit aanbod

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem contact op via +31 (0)85-485 26 00 of neem contact op via het contactformulier.

Op de hoogte blijven van nieuws, wet- en regelgeving en marktprijzen in het landelijk gebied? Schrijf u dan direct in voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief De Rentmeter