Maatlat Duurzame Veehouderij

Voor uitbreiding van agrarische bedrijfslocaties hebben we de expertise en ervaring in huis om verduurzaming van het bedrijf te combineren met een goed landschappelijk ontwerp. Hiertoe kan de maatlat duurzame veehouderij als waardevol instrument worden ingezet.

Door een nieuwe stal te bouwen conform de voorschriften vanuit de Maatlat Duurzame Veehouderij kunt u als agrarisch ondernemer gebruik maken van verruimde afschrijvingsmogelijkheden middels de Milieu Investeringsaftrek (MIA) of de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil-regeling).

Naast de verduurzaming van de veehouderij kan de maatlat ook een goed instrument zijn om de gestelde doelen ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied te bereiken. Landschappelijke inpassing van stallen en erfuitbreidingen in combinatie met de Maatlat Duurzame Veehouderij voor verduurzaming van het bedrijf kan een waardevolle ontwikkeling zijn voor zowel de ondernemer als voor een overheidsinstelling.

Doordat Agroplan gespecialiseerd is in het opstellen van landschappelijke inpassings- en beplantingsplannen, kan Agroplan agrarische ondernemers van dienst zijn binnen het criterium Landschap.

Hoe verloopt een traject voor een landschappelijk (MDV) ontwerp?

Uitgangspunt voor het ontwerp is dat er in samenspraak met de ondernemer wordt gekeken naar een oplossing die goed past binnen de bedrijfsvoering. Daarbij doorlopen we de volgende fasen, waarbij de tussentijdse conceptversies steeds besproken worden met de opdrachtgever:

  • inventarisatie locatie en wensen opdrachtgever
  • opstellen landschapsanalyse en landschapsplan
  • opstellen beplantingsplan n.a.v. vastgesteld landschapsplan

Desgewenst wordt het traject doorlopen in samenspraak met een architect en aangevuld met een architectonisch ontwerp van de stal.

Selectie uit aanbod

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem contact op via +31 (0)85-485 26 00 of neem contact op via het contactformulier.

Op de hoogte blijven van nieuws, wet- en regelgeving en marktprijzen in het landelijk gebied? Schrijf u dan direct in voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief De Rentmeter