Kennisbank

/Kennisbank

PAS-melding legaliseren

Heeft u tussen 2015 en 2019 een PAS-melding gedaan om een vergunning te krijgen voor uw bedrijf en wilt u deze melding legaal houden? Dan dient u dit uiterlijk vóór 1 oktober a.s. aan te geven bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Gelderse regels natuurvergunning aangepast, extern salderen nog niet mogelijk

Gedeputeerde staten van de provincie Gelderland  hebben de stikstofregels voor vergunningverlening aangepast. GS wil de verkoop van (agrarische) stikstofruimte  aan andere bedrijven (extern salderen) voorlopig niet toelaten. Er zijn steeds meer initiatiefnemers op de markt, ook buiten de provincie, voor aankoop van stikstofruimte. Dit [...]

Adviescollege Stikstofproblematiek

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt onder voorzitterschap van de heer Johan Remkes een adviescollege Stikstofproblematiek in. Het adviescollege krijgt de opdracht om, na de recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), met aanbevelingen en oplossingsrichtingen [...]