Kennisbank

/Kennisbank

Bodemdaling provincie Utrecht

Door de Provinciale Staten van Utrecht is ingestemd om 13 miljoen euro te investeren in het remmen van bodemdaling in het Veenweidegebied. Dit geld komt bovenop de 18 miljoen euro die vanuit het Rijk is verkregen. In het westelijk deel van de provincie liggen [...]

PAS-melding legaliseren

Heeft u tussen 2015 en 2019 een PAS-melding gedaan om een vergunning te krijgen voor uw bedrijf en wilt u deze melding legaal houden? Dan dient u dit uiterlijk vóór 1 oktober a.s. aan te geven bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Gelderse regels natuurvergunning aangepast, extern salderen nog niet mogelijk

Gedeputeerde staten van de provincie Gelderland  hebben de stikstofregels voor vergunningverlening aangepast. GS wil de verkoop van (agrarische) stikstofruimte  aan andere bedrijven (extern salderen) voorlopig niet toelaten. Er zijn steeds meer initiatiefnemers op de markt, ook buiten de provincie, voor aankoop van stikstofruimte. Dit [...]