Agrarische bedrijfsgebouwen

Proforma bezwaar bij overdracht agrarische bedrijfsgebouwen

Bij aankoop van cultuurgrond die is bestemd om duurzaam en bedrijfsmatig ten behoeve van de landbouw te exploiteren kan een beroep worden gedaan op vrijstelling van overdrachtsbelasting (art. 15 lid 1 letter q Wet op belastingen van rechtsverkeer). Door nieuwe jurisprudentie zou ook bij de aankoop van de ondergrond [...]