Bouwen en wonen

Gebiedsvisie Functieveranderingswoningen gemeente Barneveld

Op 13 december jongstleden is de ‘Gebiedsvisie functieveranderingswoningen’ vastgesteld door de gemeenteraad van Barneveld. De Gebiedsvisie biedt het kader voor het verplaatsen van functieveranderingswoningen naar een locatie buiten de slooplocatie. Zoals bijvoorbeeld naar een bebouwingslint of aan de rand van een dorpskern. Ook bestaat nu [...]

Vergunning bij levering appartementsrechten

Doordat steeds meer mensen zich zorgen maken over de kwaliteit van de zorg in Nederland, ontstaat er steeds meer vraag naar alternatieve zorgverlening. Eén van deze alternatieven is het ouderwetse boerenprincipe waarbij ouders met één van de kinderen en hun gezin in één woongebouw komen [...]

Legaliseren woningsplitsing in gemeente Ede?

Bent u woonachtig in het buitengebied van de gemeente Ede in een situatie van een gesplitste woning / dubbele bewoning van een burgerwoning of bedrijfswoning en weet u niet of dit op de juiste wijze is geregeld? In een aantal situaties is het mogelijk om vóór januari [...]

Bouwkavels vanaf 1-1-2017 met BTW belast

Op dit moment worden bouwkavels, zolang er geen voorbereidende werkzaamheden zijn begonnen, alleen met overdrachtsbelasting (6%) belast. In de gevallen dat er infrastructuur (bijv. toegangsweg of nutsvoorzieningen) is aangelegd wordt de levering met 21% BTW belast. In Europees verband wordt deze scheiding niet toegepast. Om die [...]

Bezwaar tegen bouwleges soms wel zinvol

Veel gemeentes hanteren onredelijke hoge bouwleges. Soms zelfs tot 4% van de bouwsom. Daarbij komt dat in veel gevallen de gemeente zelf de bouwsom bepaalt aan de hand van een eigen bouwkostenlijst. Aanvragers zijn vaak wat huiverig om bezwaar te maken tegen de bouwleges omdat [...]

Herstel van de woningmarkt zet door

Het herstel van de woningmarkt zet door, zo blijkt uit de gegevens van het Kadaster. In maart 2015 registreerde het Kadaster 13.393 verkochte woningen. Dit is een stijging van 33,6% ten opzichte van maart 2014. Vergeleken met de voorgaande maand, februari 2015, is er sprake [...]

Vergunningvrij bouwen voor mantelzorg

Het wordt naar verwachting makkelijker om te bouwen en te verbouwen ten behoeve van mantelzorg. In verband met het wijzigen van het Besluit omgevingsrecht, in het kader van het permanent maken van de Crisis- en Herstelwet, zullen de regels omtrent het vergunningvrij bouwen worden aangepast.  [...]

Herstel van woningmarkt zet door

Het ingeluide herstel van de woningmarkt zet door. In de maand april 2014 zijn 64,5 procent meer woningen verkocht in vergelijking tot dezelfde maand vorig jaar. In maart 2014 registreerde het Kadaster ook al een stijging van het aantal verkochte woningen, van ruim 12 procent [...]