Duurzame veehouderij

Verkoop en pacht gronden en opstallen Provincie Utrecht

Om de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te realiseren biedt de Provincie Utrecht gronden en opstallen te koop en te pacht aan. Leidend hierin zijn overheidsdoelen, zoals de inrichting en het beheer van natuur, waterveiligheid, recreatie en/of het versterken van de landbouwstructuur. Per [...]

Ook bij de aanleg van een paddock rekening houden met afstanden voor geur

Uitbreidingsplannen voor uw paardenhouderij? Houd rekening met de aan te houden afstanden voor geur. Een paardenhouderij veroorzaakt een zekere geurbelasting. Voor paarden is geen emissiefactor vastgesteld. Bij het oprichten of uitbreiden van een paardenhouderij gelden vaste afstanden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijven gelegen binnen [...]

Wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij

Na het verdwijnen van het melkquotum in 2015 vreest de overheid een ongebreidelde groei van de melkveestapel in Nederland. Om deze groei te beperken heeft de staatssecretaris onlangs het wetsvoorstel “Verantwoorde groei melkveehouderij” gepubliceerd. De staatssecretaris heeft ervoor gekozen om de groei niet te beperken [...]

Maatlat Duurzame Veehouderij 8.1 vastgesteld

De nieuwe Maatlat Duurzame Veehouderij 8.1, geldig van 1 januari tot en met 31 december 2014, is vastgesteld en gepubliceerd. Door een stal te bouwen conform het certificatieschema van de Maatlat Duurzame Veehouderij kan een veehouder in aanmerking komen voor de Mia en Vamil. De [...]

Geen nieuwe intensieve veehouderijen meer in Gelderland

In de provincie Gelderland mogen zich geen nieuwe intensieve veehouderijbedrijven meer vestigen. Gedeputeerde Staten (GS) hebben in de nieuwe omgevingsvisie bepaald dat de landbouwontwikkelingsgebieden (LOG 's) verdwijnen. In het voorstel van Gedeputeerde Staten mogen veehouders nergens meer een nieuw intensief veehouderijbedrijf beginnen. Bestaande veehouderijbedrijven mogen [...]

Broos herstel van de woningmarkt door realistische prijsvorming

Herstel van de woningmarkt lijkt eindelijk in zicht. Verschillende cijfers over de hypothekenmarkt en de markt van bestaande koopwoningen geven aan dat de markt zich aan het herstellen is. Zo laat het aantal nieuwe hypotheken en transacties voor het derde opeenvolgende kwartaal een stijgende lijn zien en [...]