Monumenten, Cultuurhistorie

Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

Vanaf 1 oktober 2018 tot en met 30 november 2018 kunnen er weer aanvragen worden ingediend voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten (HERBESTEM) bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het doel van de regeling is het krijgen van inzicht in de diverse potenties (cultureel, [...]

Aanvraag Subsidie Herbestemming vanaf 1 oktober 2016

Vanaf 1 oktober 2016 is er weer de mogelijkheid om als eigenaar of belanghebbende van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarden een aanvraag in te dienen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. Wanneer u eigenaar of belanghebbende bent, kan het interessant zijn om te kijken [...]

Subsidie voor Rijksmonumenten

Voor Rijksmonumenten zijn diverse subsidieregelingen mogelijk. Zo is er een subsidie voor instandhouding van het monument, maar ook voor het maken van een herbestemmingsplan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het omvormen van een monumentale schuur op het erf naar een nieuwe functie op het gebied van [...]