Natuur en landschap

//Natuur en landschap

Bodemdaling provincie Utrecht

Door de Provinciale Staten van Utrecht is ingestemd om 13 miljoen euro te investeren in het remmen van bodemdaling in het Veenweidegebied. Dit geld komt bovenop de 18 miljoen euro die vanuit het Rijk is verkregen. In het westelijk deel van de provincie liggen [...]