Natuur en landschap

//Natuur en landschap

Provincie Gelderland wil natuurbegraven mogelijk maken

Het college van Gedeputeerde Staten wil graag ruimte geven aan de ontwikkeling van natuurbegraafplaatsen in Gelderland. Het is de bedoeling het beleid voor natuurbegraven in 2016 bij de actualisatie van de Omgevingsvisie op te nemen in de visie. Dan is er ook een inspraakperiode. Omdat [...]

Geen BTW-plicht voor vergoedingen agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Er geldt geen BTW-plicht voor vergoedingen in het kader van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en de activiteiten van het collectief dat de subsidie aanvraagt, ontvangt en doorbetaalt. Dit heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken mede namens de Staatssecretaris van Financiën geantwoord op vragen van [...]

Provincie Gelderland stelt Natuurbeheerplan 2016 vast

In het Natuurbeheerplan geeft de provincie aan welke gebieden in aanmerking komen voor subsidiëring van (agrarisch) natuurbeheer. Ook wordt aangegeven in welke gebieden de omvorming (functieverandering) van landbouwgrond naar natuur mogelijk is. Er kan dan subsidie aangevraagd worden voor de waardedaling van de grond en [...]